Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FBIH: Građevinsko zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim propisima i prostorno-planskim dokumentima. Njime raspolažu njegovi vlasnici, pod uslovima i uz ograničenja određena ovim zakonom i drugim važećim propisima

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH. Ovim zakonom uređuju se raspolaganje i način određivanja, sticanje prava i prestanak statusa javnog ili općeg dobra na zemljištu u gradovima, naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju građevina, način korištenja i upravljanja tim zemljištem, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje građevina na tom zemljištu.

Više

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU UPISA U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

U skladu sa članom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012) objavljujemo tekst Prijedloga pravilnika o sadržaju, načinu i postupku upisa u Registar visokoškolskih ustanova radi dostavljanja primjedbi i sugestija na ovaj dokument u roku od osam dana od dana objavljivanja pravilnika na internet stranici Ministarstva.

Više