Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija, koji stupaju na dužnost 25. oktobra 2021. godine

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održavala 29. i 30. septembra 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Ulažu se dodatni napori na identifikovanju prioriteta za unapređenje povjerenja u pravosuđe

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i dalje ostaje opredjeljeno reformskim procesima i provođenju svih aktivnosti koje vode ka neovisnosti i odgovornosti pravosuđa.

Više

ZAKON O STEČAJU: Zakon sadrži niz novina, a ogledaju se u tome da se uređuje predstečajni postupak i njime uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata. Tako je u predstečajnom postupku omogućeno nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima s ciljem lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza

U Federaciji BiH je na snazi Zakon o stečaju ("Sl. novine FBiH", br. 53/2021 – dalje: Zakon), koji će omogućiti privrednim društvima s finansijskim teškoćama da, prije nego što nastupi platežna nesposobnost i razlog za stečaj, restrukturiraju svoje finansijske obaveze i otklone mogućnost stečaja i nastave normalan privredni život.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Predviđeno penzionisanje bivših pripadnika ARBiH po povoljnijim uvjetima

Na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji bi trebao omogućiti penzionisanje po povoljnijim uvjetima bivšim pripadnicima ARBiH.

Više