Zastava Srbije
Vesti slike

“JAČANJE EFIKASNOSTI I KVALITETA PRAVOSUĐA U BIH”: Uskoro počinje implementacija četverogodišnjeg projekta Evropske komisije za efikasnost pravosuđa

Realizacija aktivnosti usmjerenih na jačanje efikasnosti i kvaliteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kroz primjenu standarda i alata koje je razvila Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), bila je u fokusu posjete predstavnika CEPEJ-a, održane 3. i 4. jula 2023. godine, povodom najave početka implementacije projekta “Jačanje efikasnosti i kvaliteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini”. Projekat se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku- HF III”.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2023. godinu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici u Sarajevu donijela Odluku kojom se 11. juli 2023. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH.

Više
Vesti slike

ODLUKA O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU RS ZA 2023. GODINU: Održane dvije aukcije obveznica

U skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2023. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022) i u okvirima Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012, 52/2014, 114/2017, 131/2020, 28/2021 i 90/2021), Republika Srpska je održala dvije aukcije obveznica kojima je obezbjedila ukupno 75 miliona KM. Potražnja za hartijama od vrijednosti je u oba trgovanja bila veća od ponude, a i ovaj put je u trgovanju učestvovalo više institucionalnih investitora, kao i fizička lica: iz Republike Srpske, Federacije BiH i zemalja Evropske unije.

Više
Vesti slike

U SRPSKOJ NA SNAZI ZABRANA PRODAJE SVINJA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obavještava sve farmere da se na teritoriji cijele Republike Srpske zabranjuje rad stočnih pijaca, te organizovanje sajmova i izložbi - na kojima se prodaju ili izlažu svinje.

Više