Zastava Srbije
Vesti slike

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema i o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u RS

28. februara 2024. godine, u Banjoj Luci je održana Tri stotine i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, ovaj Sud odlučivao o saglasnosti zakona, propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH nakon mišljenja Ureda za zakonodavstvo BiH

Vijeće ministara BiH izjasnit će se o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine u novom tekstu nakon što hitno dobije mišljenje Ureda za zakonodavstvo BiH, koji intenzivno radi u konsultacijama s predlagačem ovog zakona Ministarstvom pravde BiH.

Više
Vesti slike

KRIVIČNI ZAKONIK RS: U 2024. nisu predviđene izmjene KZ-a

U Programu rada Ministarstva pravde Republike Srpske za 2024. godinu nisu predviđene izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US, 15/2021, 89/2021, 73/2023 i "Sl. glasnik BiH", br. 9/2024 - odluka US BiH), rečeno je iz ovog ministarstva.

Više
Vesti slike

ZAKON O POREZU NA NEPOKRETNOSTI: Poreske olakšice prilikom kupovine nekretnine

Ako planirate kupiti nekretninu dužni ste da izmirite prihode prema državi, osim ako ne spadate u kategoriju stanovništva koja je zakonski oslobođena od plaćanja poreza u BiH.

Više