Zastava Srbije

OBUKA ZA KORIŠĆENJE BAZE PARAGRAF LEKS NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU: Prijave do 10. februara 2023. godine

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće organizovana obuka za korišćenje najvećom regionalnom elektronskom bazom pravnih propisa, sudske prakse, stručnih komentara pravnih propisa i pravnih modela, Paragraf Lex.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

U nastavku Konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, 27. januara 2023. u Sarajevu, okončana je procedura izbora delegata za Dom naroda BiH (pet Bošnjaka i pet Hrvata), nakon čega je održana i 1. Vanredna sjednica te usvojen Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Više

BEZ SAGLASNOSTI ZAJEDNIČKE KOMISIJE NARODNE SKUPŠTINE I VIJEĆA NARODA: Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti upućen Ustavnom sudu Republike Srpske

Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas na Prvoj sjednici, održanoj u Narodnoj skupštini, nije postigla saglasnost o Zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti koji je upućen Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na odlučivanje.

Više