Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Održana konstituirajuća sjednica

Davanjem svečane izjave novoizabranih poslanika, izborom članova Kolegija, te izborom članova Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, završena je konstituirajuća sjednica devetog saziva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH).

Više

ZAKON O RADU RS: Ostvarivanje prava na platu i naknadu plate za rad sa polovinom punog radnog vremena

Odredbom člana 110. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US i 119/2021), propisano je da nakon isteka porodiljskog odsustva, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo da radi sa polovinom punog radnog vremena za vrijeme dok dijete ne navrši tri godine života

Više