Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

VLADA FBIH: Produženo važenje naredbi i preporuka kriznog štaba FMZ

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 1.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Više

VLADA RS: Utvrđeno više prijedloga zakona

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 144. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske, s ciljem da se omogući kontinuirani novčani tok iz poslovne aktivnosti Rezervnog fonda, kao i radi obezbjeđenja dugoročne finansijske održivosti obaveznog penzijskog osiguranja.

Više

ZAKON O POREZU NA DOHODAK: U Zakon bi trebalo ugraditi odredbu da se iznos zakonski definisane minimalne plate ne oporezuje

U inflatornim uslovima poreska politika je ključna, posebno ona koja direktno utječe na lične dohotke. Ekonomisti su i ranije insisitirali na oslobađanjima kod oporezivanja rada, a sada su ti zahtjevi još intenzivniji.

Više

ZAKON O ZAŠTITI, OČUVANJU I UPOTREBI JEZIKA SRPSKOG NARODA I ĆIRILIČKOG PISMA: Odbor za ustavna pitanja utvrdio je odgovor Ustavnom sudu RS

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske na navode iz zahtjeva za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, koji su podnijeli klubovi delegata iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u Vijeću naroda.

Više

PRERAĐIVAČKE KOMPANIJE U FBIH TRAŽE DA SE OMOGUĆI UVOZ RADNE SNAGE

Kompanije iz prerađivačke industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da je rješenje za nedostatak domaće radne snage u uvozu radne snage.

Više

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Prihodi od poreza obaraju sve rekorde

Prihodi od indirektnih poreza za period od januara do oktobra ove godine za 924 miliona KM su veći nego u istom periodu prošle godine, a prihodi ove godine su veći i za 257 miliona KM u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

Više