Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PARAGRAF NA ČETRNAESTOM SAVJETOVANJU PRAVNIKA 06. I 07. OKTOBRA 2017. GODINE U BANJOJ LUCI

Četrnaesto savjetovanje pravnika pod nazivom "Oktobarski pravnički dani", biće održano na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 06. i 07. oktobra 2017. godine, sa početkom rada u 10,00 časova.

Više

SUD BIH DA BUDE NADLEŽAN ZA DJELA IZ KRIVIČNOG ZAKONA BIH

"Stav Republike Srpske je da bi Sud BiH trebalo da bude nadležan za krivična djela utvrđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015 i 40/2015), čime bi se jasno razgraničila nadležnost ovog i sudova entiteta, odnosno Brčko distrikta", rekao je Darko Radić savjetnik ministra pravde u Vladi Republike Srpske.

Više

NACRT ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Novine se najvećim dijelom odnose na srednje stručno obrazovanje, uz uvažavanje opšteg i umjetničkog obrazovanja

Stručno obrazovanje i kvalitet rada srednjih škola u fokusu su novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, rekla je predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske Slavica Kuprešanin.

Više

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI I USVAJANJE ZAKONA ZA DOBIJANJE LIČNE INVALIDNINE ZA CIVILNA LICA SA INVALIDITETOM

Nekoliko udruženja lica sa invaliditetom organizovali su 4. oktobra 2017. godine mirno okupljanje u centru Banjaluke kako bi iskazali nezadovoljstvo statusom u kojem se nalaze. Oni su rekli da neće odustati od tri osnovna zahtjeva, a to su redovnost isplate naknade za tuđu njegu i pomoć, hitna izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012 i 90/2016) i donošenje zakona za dobijanje lične invalidnine za civilna lica sa invaliditetom.

Više

PRISTUPANJE TRANSPORTNOJ ZAJEDNICI DONOSI BIH 240 MILIONA EVRA

Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić najavio je da će pristupanje BiH Transportnoj zajednici omogućiti realizaciju četiri projekta vrijednosti 240 miliona evra, koji će značajno doprinijeti građevinskoj industriji.

Više

MMF NEĆE POSTAVLJATI NOVE ROKOVE ZA BIH

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Francisko Parodi izjavio je da sada cilj MMF-a nije postavljati nove rokove za mjere, od kojih je svakako povećanje akciza najznačajnija, već raditi na paketu mjera koje će demonstrirati dobro makroekonomsko upravljanje i pokazati napredak na polju strukturalnih reformi.

Više