Zastava Srbije
Vesti slike

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 6. septembra 2023. godine 9. sjednica. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 9. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za srijedu, 6. septembar 2023. godine sa početkom u 11 sati.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Ukinuto stanje prirodne nesreće zbog korone

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda predsjedavajuće, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Odbora za ekonomiju Vijeća ministara BiH, kojom je u članstvo Odbora, i to na dužnost predsjedavajućeg, imenovan ministar finansija i trezora Srđan Amidžić.

Više
Vesti slike

PREDNACRT ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK RS: Malim poljoprivrednicima koji godišnje prihoduju do 50.000 maraka porez do 400 KM

Vlada RS pripremila je prednacrt Zakona o dopunama zakona o porezu na dohodak prema kojem će mali poljoprivrednici koji ostvaruju godišnji prihod do 50.000 maraka ubuduće plaćati namet u visini do 400 maraka.

Više
Vesti slike

PORESKA UPRAVA RS: U osam mjeseci 2023. godine prikupljeno 2,39 milijardi KM javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih osam mjeseci 2023. godine na račun javnih prihoda RS-a prikupila ukupno 2,387 milijardi maraka, što je za preko 316 miliona KM ili 15 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Više