Zastava Srbije

VLADA RS: Data saglasnost na Odluku Regulatorne komisije za energetiku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 181. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar - juni 2022. godine.

Više

VLADA FBIH: Usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 1.8.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Više

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS: Dug poslodavaca za doprinose smanjen za 15,5 miliona KM

Iako dugovanja poslodavaca u Srpskoj za penzijsko i invalidsko osiguranje bilježe značajan trend pada, potraživanja po tom osnovu na kraju prvog polugodišta ove godine dostigla su 475,85 miliona KM, a na listi najvećih dužnika i dalje prednjače javne zdravstvene ustanove.

Više

BIH ISPUNILA USLOVE ZA PRIKLJUČENJE MEHANIZMU EU ZA CIVILNU ZAŠTITU

Mehanizam EU za civilnu zaštitu je od 2001. do danas aktiviran više od 600 puta, a zemlje koje u njemu učestvuju mogu očekivati konkretnu i efikasnu pomoć u borbi protiv prirodnih katastrofa.

Više