Zastava Srbije

DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH

Na 19. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA: U postupku utvrđivanja reprezentativnosti mjerodavni su podaci o radnicima koji su zaposleni na osnovu ugovora o radu FBiH ili rješenja o postavljenju osobe koja nije državni službenik, državnog službenika, namještenika i policijskog službenika, kao i o poslodavcima registrovanim na teritoriji FBiH

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. On uređuje kriterije, uvjete i postupak utvrđivanja reprezentativnosti i ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u FBiH, te postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti.

Više

U PRIPREMI ZAKON O VINIMA: Prijedlog zakona uskoro pred Vijećem ministara BiH, a potom i u parlamentarnoj proceduri

Bosna i Hercegovina bi do novembra 2024. godine morala zakonski regulisati oblast vinarstva i vinogradarstva kako proizvođači grožđa i vina ne bi dobili zabranu izvoza u EU, ali i dalje, naveli su naši sagovornici, a ako novi zakon bude usvojen, moći će da se šire na nova tržišta.

Više

PRIJEDLOG IZMJENE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BIH NA TROŠKOVE SMJEŠTAJA, NAKNADE ZA ODVOJEN ŽIVOT I NAKNADE ZA PRIVREMENO RASPOREĐIVANjE: Carinicima naknade za smještaj i odvojen život, vozačima samo za smještaj

Ukoliko Savjet ministara BiH prihvati odluku koju je izradilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, pravo na naknadu za odvojen život i smještaj imaće i zaposleni UIO, dok će vozači ministara, zamjenika ministara i predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH te članova kolegijuma oba doma parlamenta BiH i Predsjedništva BiH imati samo pravo na naknadu troškova smještaja.

Više