Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM: Sve žene u FBiH će imati pravo na liječenje BMPO-om na teret budžeta Federacije, i to u pravilu do navršene 42. godine bilo da su u braku ili izvanbračnoj zajednici

Predstavnički doma Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO), koje je predložila Federalna vlada u namjeri da se sprovodu mjere pronatalietne politike te smanje nejednakosti u pristupu ovoj vrsti liječenja na nivou Federacije.

Više

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU KONKURSA ZA IZBOR NOTARA: Spisak kandidata prijavljenih na javni konkurs za izbor notara

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske objavilo je spisak prijavljenih kandidata za izbor notara u skladu sa članom 10. stav 5. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Sl. glasnik RS", br. 28/2021), kao i članom 9. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za izbor notara (“Sl. glasnik RS" br. 52/2021).

Više

UIO BiH: Uvođenje diferencirane stope PDV-a ne bi imalo željene učinke

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) Miro Džakula smatra da uvođenje diferencirane stope PDV-a ne bi imalo željene učinke.

Više