Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena tri nacrta zakona, konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta i više strategija

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na Sedmoj redovnoj sjednici, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 30.06.2019. godine, tri nacrta zakona, više strategija i izvještaja.

Više

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama, o zaštiti životne sredine

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 44. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Više

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o stanju u području dijalizne i transplantacijske djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, s naglaskom na zahtjeve Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RS: Potrebno reorganizovati sistem urgentne medicine i službi hitne pomoći. Neophodno definisati listu hitnih stanja, te uvesti obaveznost finansiranja urgentnih medicinskih službi od strane lokalnih zajednica

Članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske održali su zajednički radni sastanak sa predstavnicima Udruženja doktora urgentne medicine koji su iznijeli svoje prijedloge vezano za izmjene organizacije rada i izgradnje sistema hitne medicinske pomoći u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti RS.

Više

SAVJET EVROPE: Usvojen izvještaj o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u BiH

Izvještaj o stanju lokalne i regionalne demokratije u Bosni i Hercegovini, koji je usvojen na 37. zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, ne pokazuje veliki napredak u provedbi preporuka koje je Kongres uputio bh. vlastima 2012. i 2014. godine.

Više