Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojeno više prijedloga zakona

Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 12.07.2021. i 26.07.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva primljene su k znanju.

Više

ZAKON O RADU: Neustavna odredba da poslodavac može da otkaže ugovor o radu radniku koji ne poštuje radnu disciplinu, ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog djela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv radnika pokrenut krivični postupak za krivično djelo

ZAKON O RADU: Neustavna odredba da poslodavac može da otkaže ugovor o radu radniku koji ne poštuje radnu disciplinu, ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog djela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv radnika pokrenut krivični postupak za krivično djelo

Više

ZAKON O POSREDOVANjU U PROMETU NEKRETNINA: Zakonom je propisano da posrednik za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina mora imati najmanje jedno stalno zaposleno stručno osposobljeno lice. To stručno osposobljeno lice, definirano kao agent posredovanja, svoju stručnost i osposobljenost dokazuje s položenim ispitom za agenta posredovanja

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina ("Sl. novine FBiH", br. 75/2021), kojim se prvi put u Federaciji zakonski uređuje ta djelatnost, stupio je na snagu, potvrdio je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović i dodao da je od 30. septembra nadležnim tržišnim inspekcijama dat zakonski alat za suzbijanje nelegalnog rada u ovoj djelatnosti.

Više

JAVNE KONSULTACIJE NA NACRT PRAVILA O IZMJENI PRAVILA 77/2015 O PRUŽANJU AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA I PRAVILA 76/2015 O PRUŽANJU MEDIJSKIH USLUGA RADIJA: Rok za komentare 11. oktobar 2021. godine

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) objavljuje javne konsultacije na nacrte izmjena i dopuna Pravila 77/2015 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga kao i Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija (“Službeni glasnik BiH”, broj 3/16).

Više