Zastava Srbije
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i po skraćenom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U FBIH I IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM CRTOM: Predložena izmjena naziva naseljenog mjesta Trebimlja

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, datog u skladu sa zaduženjem od Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, a kojim je prihvaćena inicijativa Općine Ravno da se naziv naseljenog mjesta Trebimlja promijeni u Trebinja, Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u FBiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBIH: Nacrt zakona upućen u parlamentarnu proceduru

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, te ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Više
Vesti slike

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI FBIH

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva finansija povodom zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH za davanje mišljenja u vezi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Više