Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Budžet FBiH za 2022. godinu

U okviru 10. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine delegati su usvojilli Odluku o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU RS: Utvrđuje se zastarjelost prava na naplatu poreskog duga koji je postao izvršan prije 2012. godine

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. Predloženim izmjenama i dopunama stvara se pravni osnov za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskog duga koji je postao izvršan prije stupanja na snagu Zakona o poreskom postupku 2012. godine, na način da se i na ovaj dug primjenjuju odredbe o zastarjelosti, kao i za dug nastao prema odredbama važećeg Zakona o poreskom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 78/2020).

Više

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI: Rok za sugestije 7. april 2022. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici.

Više

U PRIPREMI NOVI ZAKON O LOVSTVU: Namjera je da se uklone nedostaci i poboljša stanje kada je u pitanju planiranje gospodarenja lovištima

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić prisustvovao je druženju lovaca u Rakovici, u blizini Sarajeva, koje su organizirali Savez lovačkih organizacija u BiH i Lovačko društvo “Igman” Ilidža.

Više

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Obavještenje o organizovanju polaganja notarskog ispita

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske organizuje polaganje notarskog ispita u Republici Srpskoj, u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 28/2021), Pravilnikom o polaganju notarskog ispita i Programom za polaganje notarskog ispita ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021), počevši od dana, 16.05.2022. godine, a zatim kontinuirano u više ispitnih termina u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

Više