Zastava Srbije

DONIJETE UREDBE KOJE REGULIŠU JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U RS

Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu o pokretanju postupka realizacije projekata javno‐privatnog partnerstva u Republici Srpskoj, kojom se uređuje pokretanje postupka realizacije projekata javno‐privatnog partnerstva, priprema prijedloga projekta javno‐privatnog partnerstva, dokumentacije koja se dostavlja uz prijedlog ovog projekta, kriterijumi za ocjenu opravdanosti projekta i kriterijumi za ocjenu primjene modela javno‐privatnog partnerstva.

Više

ODLUKA O USVAJANJU REVIDIRANOG AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BIH: Strategija sadrži realne reformske aktivnosti

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju revidiranog Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2020. godine.

Više

IZVJEŠTAJ EK O EKONOMSKOM NAPRETKU: BiH je ostvarila minimalan napredak

BiH je ostvarila minimalan napredak u izgradnji kapaciteta za otpornost ekonomije i usklađenost s evropskim standardima, navedeno je u najnovijem kvartalnom izvještaju o ekonomskom napretku Evropske komisije za zapadni Balkan.

Više

ZNAČAJNI GUBICI U SEKTORU TURIZMA U BIH

Ukupan broj dolazaka turista u septembru 2020. godine u Federaciji BiH iznosio je 32.704 što je za 75 posto manje u odnosu na septembar 2019. godine, a u odnosu na august 2020. godine manje je za 22,2 posto. Učešće domaćih turista bilo je 70,5 posto, a stranih turista 29,5 posto.

Više

OD EU 5 MILIONA EURA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U BIH

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je sporazum o finansiranju Njemačke razvojne agencije KfW i amandman o grant sredstvima koja će kroz Evropski fond za BiH biti usmjerena u privredu za saniranje posljedica virusa Covid-19.

Više