Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija, koji stupaju na dužnost 1. jula 2022. godine

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Rebalans budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i 13 zakona. Nastavak sjednice 21. juna 2022. godine

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, u prvom dijelu 22. posebne sjednice, Rebalans budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i 13 zakona.

Više

VLADA RS: Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2022 - 2024. godine

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 172. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o projektu “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura” u koji je uključeno 27 opština u Republici Srpskoj.

Više

VLADA FBIH: Utvrđeni nacrti zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, i o električnoj energiji FBiH

Vlada BiH je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike, utvrdila Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, koji će uputiti Parlemantu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Više

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BIH: Nova inicijativa za izmjenu Zakona

Članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH usvojili su zaključak da se krene sa inicijativom prema Ministarstvu pravde u Savjetu ministara kako bi bile usvojene izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007).

Više

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE RS: Rok za sugestije osam dana

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske obavještava javnost da je objavljena radna verzije Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Više

EU KOČI SREDSTVA ZA BIH IZ IPA PROGRAMA

BiH bi se, po svemu sudeći, zbog loše političke situacije mogla naći pod neformalnim sankcijama EU, jer, nakon što su suspendovana dva projekta u RS, sredstva iz treće komponente iz Instrumenata pretpristupne pomoći EU i dalje nisu dostupna za implementaciju projekata, i to ne samo u RS, već i u cijeloj BiH.

Više