Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima kojim se vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o sigurnosti saobraćaja na putevima u...

Više

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o inspekcijama

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 56. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o inspekcijama Republike Srpske.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH: Federalna vlada smatra da Zakonom nije uskraćeno pravo radnika na pristup sudu i pravično suđenje, kao ni pravo na imovinu

Federalna vlada je razmatrala zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 9. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je Ustavnom sudu FBiH podnio Vrhovni sud FBiH.

Više

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Inicijativa za dopunu Zakona, u dijelu kojim su regulirani izuzeci od primjene ovog Zakona

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o realizaciji zaključka sa sjednice od 24.5.2018. godine, a odnosi se na inicijativu za dopunu Zakona o javnim...

Više

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI FBiH 2020-2022. GODINA: Definirano 17 prioritetnih reformskih mjera

Vlada Federacije BiH je usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period od 2020. do 2022. godine koji će uputiti Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i

Više

NACRTI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI RS: Stručne rasprave o nacrtima zakona 6. februara 2020. godine

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske u četvrtak, 6. februara 2020. godine, u prostorijama parlamenta, održaće stručne rasprave o Nacrtu zakona o poreskom...

Više