Zastava Srbije

EFIKASNIJE RJEŠAVANJE PRIVREDNIH SPOROVA MEDIJACIJOM, ARBITRAŽOM I SUDSKOM NAGODBOM

Kako privredne sporove rješavati brže i u konačnici jeftinije uz korištenje medijacije, arbitraže i sudske nagodbe bila je tema radionice koja je 29. novembra 2022. godine u Sarajevu okupila privrednike te predstavnike advokatske i akademske zajednice.

Više

VLADA RS: Utvrđen set prijedloga izmjena zakona o platama

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 197. sjednici, u Banjaluci, po hitnom postupku, set prijedloga izmjena zakona o platama: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske...

Više

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH: BiH zaostaje po pitanju digitalizacije javnih nabavki. Neophodan novi zakonski okvir koji bi otklonio manjkavosti

Manjkavosti sistema javnih nabavki u BiH su iste kao i u drugim zemljama, ali ovdje nedostaju neki alati, poput digitalizacije, izjavio je Goran Matešić, direktor Međunarodne konferencije o javnim nabavkama, koja se 28. i 29. novembra održala na Jahorini.

Više

CENTRALNA BANKA BIH: U porastu broj blokiranih računa pravnih lica

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je ažurirani popis blokiranih računa firmi u BiH.

Više