Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE S DJECOM FBIH: Osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosiće 80 posto minimalne plate u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta FBiH je tokom 35. sjednice usvojio Zakon o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Više

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU I ODRŽAVANJU OBAVEZNIH REZERVI I UTVRĐIVANJU NAKNADA NA IZNOS REZERVI: Smanjene naknade za banke u BiH

Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine izmijenio je Odluku o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknada na iznos rezervi na način da je smanjio naknade za čuvanje viškova likvidnosti i na taj način bankama oslobodio značajan iznos sredstava.

Više

U BIH POČELA PRIMJENA ELEKTRONSKE PRIJAVE ZA CARINJENJE ROBA: Za sve postupke provoza roba carinske deklaracije se podnose isključivo elektronski u sistem Uprave za indirektno oporezivanje, a svaka provozna prijava mora biti ovjerena novim digitalnim kvalificiranim potpisom

Od 1. avgusta 2022. godine u BiH počela je primjena "Novog provoznog kompjuteriziranog sistema" (NCTS) na nacionalnom nivou. To konkretno znači da se za sve postupke provoza roba carinske deklaracije podnose isključivo elektronski u sistem Uprave za indirektno oporezivanje, a svaka provozna prijava mora biti ovjerena novim digitalnim kvalificiranim potpisom.

Više