Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika i Zakon o dopuni Krivičnog zakonika

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 20. posebnoj sjednici Zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika koja se donosi na Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, uz jedan amandman koji je postao sastavni dio Zakona, i Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Više

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI U BIH: "Carina bez papira" tek od 2022. godine

Iako je planirano da primjena Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2015), a samim tim i "carine bez papira", odnosno NCTS sistema, počne 1. avgusta, odlukom Savjeta ministara BiH taj rok je pomjeren na 1. januar 2022. godine.

Više

NACRT ZAKONA O DRUŠTVENOM PREDUZETNIŠTVU RS: Sprovedena javna rasprava o Nacrtu zakona

Ministarstvo privrede i preduzetništva održalo je, 30.07.2021. godine u Administrativnom centaru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci, javnu raspravu o Nacrtu zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Više

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE: Rok za sugestije 6. avgust 2021. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prednacrt zakona o obnovljivim izvorima energije.

Više

EU: Javni dug evrozone porastao na 100,5 posto BDP-a

Javni dug evrozone premašio je u prvom tromjesečju 2021. godine nivo od 100 procenata bruto domaćeg proizvoda (BDP) prvi put ikada.

Više