Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Nepristrasno, odgovorno i efikasno pravosuđe od suštinske važnosti na putu ka EU

Delegacija EU u BiH, Ambasada SAD-a u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Švedska ambasada u BiH, u svojstvu države koja predsjedava OSCE-om u 2021., istakli su u zajedničkoj izjavi da je nepristrasno, odgovorno i efikasno pravosuđe od suštinske važnosti za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka EU.

Više

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH i Nacrt zakona o razvojnoj banci FBiH

Vlada Federacije BiH se, na sjednici u Sarajevu, upoznala sa infomacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa, u periodu od 26. do 31.3.2021. godine.

Više

ZAKON O RADU: Radnik koji nije u cijelosti iskoristio godišnji odmor u tekućoj kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada sa naknadom ima pravo da preostali dio godišnjeg odmora iskoristi najkasnije do 30. juna naredne godine

Radnicama koje su s posla odsustvovale 12 mjeseci zbog čuvanja trudnoće i kasnije porođaja, te ženama koje rode treće dijete i blizance, zakon ne priznaje godišnji odmor!

Više

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU: U Tuzlanskom kantonu kazne za nepoštivanje epidemioloških mjera od 100 do 2.000 KM

Policija u Tuzlanskom kantonu ima veće ovlasti u provođenju restriktivnijih mjera prema svima koji ne budu poštovali epidemiološke mjere. Ovakvu izmjenu zakona o javnom redu i miru usvojili su zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona, te će policija moći kažnjavati građane i pravne osobe kaznama od 100 do dvije hiljade maraka.

Više

STEČAJNI POSTUPCI I KORUPCIJA

Predsjednik Udruženja stečajnih upravnika Federacije Bosne i Hercegovine Hamdija Muratović i predstavnici Sindikata solidarnosti Tuzla ocijenili su da su stečajni postupci leglo korupcije.

Više