Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period 2023 - 2025. godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na održanoj sjednici u Sarajevu, razmotrilo je oko 300 materijala među više od 160 tačaka dnevnog reda te je jednoglasno usvojilo Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2023 - 2025. godine.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj zakona i nacrta zakona

Na 20. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj u Sarajevu, usvojeni su:

Više

VLADA KS: Subvencioniraće se zakup stana ili kuće mladima

Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku kojom će, u ovoj budžetskoj godini, subvencionirati mladima, u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, dio zakupa stana ili kuće u iznosu od 200 KM za period od šest mjeseci.

Više

ZAKON O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FBIH: Zakon određuje da se u ustanovi Pazarić mogu primati korisnici starosti do 30 godina života, dok se u ustanovama Bakovići i Drin ne mogu primati osobe mlađe od 18 godina. Također, u ustanovi Pazarić moći će se primati i djeca kojima je dijagnosticiran poremećaj u ponašanju i osjećajima koji se pojavljuju u djetinjstvu i adolescenciji, a za koje trenutno u FBiH ne postoji adekvatna institucionalna zaštita

Povodom usvajanja Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike su saopćili da će Zakon stupiti na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama FBiH, s obzirom da je Predstavnički dom ranije usvojio ovaj Zakon u istom tekstu.

Više