Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću

U Banjoj Luci je, 30. marta 2022. godine, održana Dvije stotine i osamdeseta redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti poslovanja Ustavnog suda.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 6. aprila 2022. godine 15. vanredna sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH,

Više

VLADA RS: Utvrđen veći broj prijedloga i nacrta zakona

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 163. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu. Cilj izmjena i dopuna je utvrđivanje dodatnih standarda transparentnosti pružanja usluga platnog prometa. Predloženo je da se ovlašćenim organizacijama uvodi dodatna obaveza informisanja fizičkih lica o naplaćenim naknadama putem izvještaja o naknadama koje je ovlašćena organizacija dužna da fizičkom licu, najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi ili učini dostupnim.

Više

ZAKON O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE: Inspekcija neće moći provesti zakon ukoliko se iz njega ne izuzmu kafići

Nakon što su u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojeni Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, ali i amandmani na isti, mnogi su u javnosti ukazali na to da zabrana pušenja nije dovoljno precizna. Predlagač amandmana, koji su nepušačkom lobiju sporni, Aner Žuljević pojasnio je razloge za potrebnost istih.

Više

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE: Rok za sugestije 15. dana

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava zainteresovanu javnost da je urađena radna verzija Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Više