Zastava Srbije

Kako pravilno provesti postupak javne nabavke - od planiranja do ugovora


4. oktobar (sreda) 2023. godine

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice Hrvatske


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 4. oktobra 2023. godine, savjetovanje na temu “Kako pravilno provesti postupak javne nabavke - od planiranja do ugovora”.

Savjetovanje je održano na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i prisustvovalo mu je 40 učesnika.

Savjetovanje na Pravnom fakultetu u Mostaru

Predavanje na Pravnom fakultetu u Mostaru

Savjetovanje na Pravnom fakultetu u Mostaru

Učesnici na Pravnom fakultetu u Mostaru

Predavači su bili:

Predavači su obradili teme:

Početak postupka javne nabavke i rad Komisije za javne nabavke

Priprema tenderske dokumentacije

Pravna zaštita


Materijali sa savjetovanja:


Zlatko Lazović
dipl.ecc., master upravljanja javnim nabavkama (MPPM)

PREZENTACIJA

Admir Ćebić
dipl. ecc.

PREZENTACIJA

Amina Malkić
dipl. pravnik, magistar uprave - smjer javne nabavke

PREZENTACIJA