Zastava Srbije

Aktuelnosti u praksi javnih nabavki u Bosni i Hercegovini


10. oktobar (ponedeljak) 2023. godine

Hotel Jelena u Banjaluci, Jovana Dučića 25


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 10. oktobra 2023. godine, savjetovanje na temu “Aktuelnosti u praksi javnih nabavki u Bosni i Hercegovini”.

Savjetovanje je održano u hotelu Jelena u Banjaluci.


Savjetovanje u hotelu Jelena u Banjaluci

Predavanje u hotelu Jelena u Banjaluci

Savjetovanje u hotelu Jelena u Banjaluci

Učesnici u hotelu Jelena u Banjaluci

Predavači su bili:

Obrađene su teme:

PRIPREMA I PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE

UGOVORI U JAVNIM NABAVKAMA U PRAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE


Materijali sa savjetovanja:


Ivana Grgić
viši stručni saradnik za implementaciju projekata u Ministarstvu finansija Republike Srpske, ovlašteni predavač za javne nabavke AJN BiH

PREZENTACIJA

Dražen Vidaković
rukovodilac Odjeljenja kadrovskih poslova u MH “ERS” MP a.d. Trebinje - ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka, ovlašteni predavač za javne nabavke AJN BiH

PREZENTACIJA

Sanja Ubović
dipl. pravnik, magistar uprave - smjer javne nabavke

PREZENTACIJA