Zastava Srbije

Arhiva savjetovanja

Kompanija Paragraf organizuje savjetovanja na najaktuelnije teme u mjesecu, upoznajući učesnike sa novim propisima ili izmjenama koje u vezi sa njima nastupe.


Radni odnosi državnih službenika u Republici SrpskojDatum: 15.05.2019.
Mjesto: Banja Luka

U organizaciji kompanije Paragraf, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 14. maja 2019. godine održano je savjetovanje na temu "Radni odnosi državnih službenika u Republici Srpskoj" kome je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

Predavači su eminentni stručnjaci:

Doc. dr Rajko Kličković, Fakultet pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

Aleksandar Radeta, direktor Agencije za državnu upravu Republike Srpske

Doc. dr Borislav Radić, Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka

Na savjetovanju su obrađene sledeće teme:

  • Zapošljavanje u organima uprave u Republici Srpskoj
  • Ocjenjivanje rada državnih službenika
  • Disciplinska i materijalna odgovornost državnih službenika

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Savjetovanje u Banjoj Luci je bilo besplatno za sve učesnike.


Materijali sa savjetovanja:


Doc. dr Rajko Kličković     /        Prezentacija predavača


Aleksandar Radeta     /        Prezentacija predavača


Doc. dr Borislav Radić     /        Prezentacija predavača

Radni odnosi državnih službenika u Republici Srpskoj