Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Službeni glasnik RS

br. 16 оd 17/02/2017


  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-278/17
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-325/17
  • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU
  • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
  • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-179/17
  • ODLUKA O UTVRĐIVANjU STANDARDA I KRITERIJUMA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANjU STANDARDA I KRITERIJUMA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO