Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik RS | br. 31 оd 16/04/2018


 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O REPUBLIČKOJ UPRAVI
 • ZAKON O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE I ISKORIŠTAVANjA DJECE
 • ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA
 • ISPRAVKA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK ZA VI, VII, VIII I IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O PORESKOM RAČUNU I NAČINU PLAĆANjA POREZA NA NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR ARBITARA I MIRITELjA
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE ARBITARA I MIRITELjA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA, STANDARDA I KRITERIJUMA ZA IZBOR I IMENOVANjE 15 ARBITARA I 20 MIRITELjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANjA LUKA U SKUPŠTINI DRUŠTVA KAPITALA CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSTAVNIKA AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANjA LUKA U SKUPŠTINI DRUŠTVA KAPITALA CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU SUDSKOG TUMAČA, BROJ: 08.020/704-128/14-2
 • RJEŠENjE PO PRIJAVI KONCENTRACIJE IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA "KOZARAPUTEVI" D.O.O. BANjA LUKA I "BIJELjINA PUT" D.O.O. BIJELjINA
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921