Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Službeni glasnik RS

br. 60 od 21/6/2017


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UPUTSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA O PROCEDURI I NAČINU UTROŠKA PRIKUPLjENIH SREDSTAVA U "FOND PARTNER"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 04/1-012-2-1391/17
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA OBNOVU I IZGRADNjU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ U DOBOJU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA ZA PRIVREMENO UPRAVLjANjE JU NARODNA BIBLIOTEKA NEVESINjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MATIČNE MUZEJSKE USTANOVE "MUZEJ HERCEGOVINE" TREBINjE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EKONOMSKE ODNOSE I REGIONALNU SARADNjU ZA RESOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE BANjALUKA 7, GRAD BANjALUKA, BROJ: 21.04/951-2687/16
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE GRADIŠKA 1, OPŠTINA GRADIŠKA, BROJ: 21.08/951-67/17
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE PRNjAVOR, OPŠTINA PRNjAVOR, BROJ: 21.04/951-1678/16
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE SLATINA, OPŠTINA LAKTAŠI, BROJ: 21.04/951-1727/16
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANjA LUKA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MATIČNE MUZEJSKE USTANOVE "MUZEJ HERCEGOVINE" TREBINjE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EKONOMSKE ODNOSE I REGIONALNU SARADNjU ZA RESOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JU NARODNA BIBLIOTEKA NEVESINjE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ U DOBOJU
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 1680/16
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 3283/16
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: U 2/17
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: U 21/16