Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Službeni glasnik RS

br. 2/2017 od 10/01/2017


 • ZAKLjUČAK BROJ: 04/1-012-2-2764/16
 • ZAKLjUČAK BROJ: 04/1-012-2-2765/16
 • METODOLOGIJA ZA OBRAČUN REGULATORNE NAKNADE, BROJ: 01-653-1/16/R-34-359
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA - TEKUĆI GRANT ZA RAD UDRUŽENjA "DVANAEST BEBA" PRIJEDOR ZA PERIOD 1. DECEMBAR - 31. DECEMBAR 2016. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA - TEKUĆI GRANTOVI DOBROTVORNIM DRUŠTVIMA "MERHAMET" U REPUBLICI SRPSKOJ ZA PERIOD 1. DECEMBAR - 31. DECEMBAR 2016. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA - TEKUĆI GRANTOVI ZA RAD UDRUŽENjA I ORGANIZACIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA BOŠNjAKA I HRVATA ZA PERIOD 1. DECEMBAR - 31. DECEMBAR 2016. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA - TEKUĆI GRANTOVI KARITASU U REPUBLICI SRPSKOJ ZA PERIOD 1. DECEMBAR - 31. DECEMBAR 2016. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA - TEKUĆI GRANTOVI FONDACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PERIOD 1. DECEMBAR - 31. DECEMBAR 2016. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA - TEKUĆI GRANTOVI HUMANITARNIM DRUŠTVIMA "KOLO SRPSKIH SESTARA" ZA PERIOD 1. DECEMBAR - 31. DECEMBAR 2016. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 04/1-012-2-2744/16
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DVADESET PRVOJ EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE JAVNOM PONUDOM
 • ODLUKA O ISPLATI FINANSIJSKIH SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA SPROVOĐENjE LOKALNIH IZBORA 2016. GODINE
 • ODLUKA O ISPLATI FINANSIJSKIH SREDSTAVA NERAZVIJENIM I IZRAZITO NERAZVIJENIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, BROJ: 04/1-012-2-2759/16
 • ODLUKA O NAJNIŽOJ PLATI, BROJ: 04/1-012-2-2745/16
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA UPRAVLjANjA NA NEPOKRETNOSTIMA, BROJ: 04/1-012-2-2758/16
 • ODLUKA O USVAJANjU PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2017-2019. GODINA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA ZA PRODUŽENjE ROKA NA KOJI JE DODIJELjENA KONCESIJA ZA IZGRADNjU I KORIŠĆENjE HES "GORNjA NERETVA" NA RIJECI NERETVI
 • RJEŠENjE BROJ: 04/1-012-2-2762/16
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM PENZIONERA U TREBINjU
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KULTURU U MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA KULTURU U MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RESOR UPRAVE U MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE