Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 48 od 08/12/2017

 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP 02-26-3-029-5/17
 • ODLUKA O ZAKLjUČIVANjU I POTVRĐIVANjU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NAČELNIKA OPĆINE GLAMOČ SA STANjEM NA DAN 27. 11. 2017. GODINE U 24.00 SATA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PRAVILA ZA DODJELU PREKOGRANIČNIH PRIJENOSNIH KAPACITETA
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA PRIRODNE NESREĆE OD KLIZIŠTA I ODRONA
 • ODLUKA O REORGANIZACIJI U ODJELjENjU ZA JAVNU SIGURNOST
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA CENTRA ZA INFORMISANjE I PRIZNAVANjE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANjA
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 1092/11
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 1201/10
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 1798/11
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 270/11
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 3890/13
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 592/11
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 5957/10
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921