Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Registar službenih glasila

Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori | br. 6 od 24/11/2016


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU IZMJENA I DOPUNA STATUTA I NjEGOVOG ANEKSA (PRAVILA FINANSIRANjA) KOJE JE USVOJILA GENERALNA SKUPŠTINA OD OSNIVANjA SVJETSKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE (UNWTO)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PRIMJENI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O OSNIVANjU FONDA ZAPADNOG BALKANA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE POLjSKE O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O KOLOKACIJI DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNjI U VOJNOJ OBUCI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU BR. TF0A0656 (PROJEKAT ZA JAČANjE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ/MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (SVJETSKA BANKA)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE U VEZI SA REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINjAVANjA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE KIPAR
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANjU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - MODERNIZACIJA PUTEVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O PRIHVATANjU PRIJEMA KRALjEVINE SAUDIJSKE ARABIJE U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
 • ODLUKA O PRIHVATANjU PRIJEMA REPUBLIKE KAZAHSTAN U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA SPORAZUM O FINANSIRANjU ZA TEHNIČKU POMOĆ ZA AUTOPUT KORIDOR VC-BIH ZAKLjUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, DANA 30.10.2012. GODINE U LUKSEMBURGU I 14. 11.2012. GODINE U SARAJEVU
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALjEVINE SAUDIJSKE ARABIJE O SARADNjI U OBLASTI BORBE PROTIV KRIMINALA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O NAUČNOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNjI
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNjI U BORBI PROTIV KRIMINALA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINjAVANjA - BIH4 (2015)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEK-OVOG FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (OFID) - PROJEKAT RAZVOJA RURALNOG PODUZETNIŠTVA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT VODOSNABDIJEVANjA GRADAČAC) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I JP "KOMUNALAC", D.D. GRADAČAC I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ SIDA-EBRD FONDA ZA OKOLIŠNE I KLIMATSKE PROGRAME