Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Registar službenih glasila

Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori | br. 5 od 15/6/2017


  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I TERETA
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NjEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNjI U 2013. GODINI
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (LUKA BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT KORIDOR 5C 2 - NASTAVAK) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANjU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLjUČEN 5.10.2011. GODINE U LUKSEMBURGU I 25.10.2011. GODINE U SARAJEVU - PROJEKAT BOLNICE U REPUBLICI SRPSKOJ
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANjU IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O POMORSKOM PREVOZU ROBE TRGOVAČKIM BRODOVIMA