Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Registar službenih glasila

Službeni glasnik BiH | br. 46 оd 21/6/2017


 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONjIC
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANjE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA HRVATSKE POŠTE D.O.O. MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA PRESTRUKTUIRANjE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA OD STRANE JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO FEDERALNOM ZAVODU PIO/MIO MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ZADUŽENjU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANjU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA 6 RADNIKA U KONFEKCIJI BORAC ZENICA U STEČAJU I 14 RADNIKA U KONFEKCIJI BORAC BANOVIĆI U STEČAJU, KOJI SU STEKLI UVJETE ZA ODLAZAK U PENZIJU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU KORISNIKA DIJELA SREDSTAVA - "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO U SVRHU PENZIONISANjA ZAPOSLENIKA"
 • ODLUKA O ODOBRENjU INDIKATIVNOG PLANA RAZVOJA PROIZVODNjE ZA PERIOD 2018 - 2027. GODINA
 • ODLUKA O PRIJENOSU NABAVLjENIH STALNIH SREDSTAVA I IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U OKVIRU PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST U BOSNI I HERCEGOVINI", KRAJNjIM KORISNICIMA
 • RJEŠENjE O STAVLjANjU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA OPĆINE ODžAK
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: U 2/17
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: U 21/16
 • RJEŠENjE, BROJ: U 32/17