Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Registar službenih glasila

Službeni glasnik BiH | br. 59 od 18.8.2017.


 • INSTRUKCIJA O RASPODJELI RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA SUKCESIJE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU ARHEOLOŠKOG PODRUČJA - KASNOANTIČKA BAZILIKA NA CRKVINI U BREZI NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU GRADITELjSKE CJELINE - CRKVA SV. PROKOPIJA U VISOKOM NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENjU GRADITELjSKE CJELINE - ŠARENA (ČASNA, ATIK, GRADSKA, BEHRAM-BEGOVA) DžAMIJA SA HAREMOM, ULAZNI PORTAL I MJESTO BEHRAM-BEGOVE MEDRESE U TUZLI NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU ŠEFA DIJELA KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U ISLAMSKOJ REPUBLICI AVGANISTAN
 • ODLUKA O IMENOVANjU ŠEFA KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJI OBUKE EVROPSKE UNIJE U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI
 • ODLUKA O PRODUŽENjU MANDATA KONTINGENTU ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MULTIDIMENZIONALNOJ INTEGRISANOJ STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINjENIH NACIJA U REPUBLICI MALI
 • ODLUKA, BROJ: 04.1-02.9-87/17-5
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 208. PRAVILNIKA O NAČINU OPREMANjA ŽELjEZNIČKIH ŠINSKIH VOZILA APARATIMA SA HEMIJSKIM SREDSTVIMA ZA GAŠENjE POŽARA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 211. PRAVILNIKA O ZAVARIVAČKIM RADOVIMA NA ŽELjEZNIČKIM VOZILIMA U ŽS BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 231 PRAVILNIKA O KOČNICAMA ŽELjEZNIČKIH VOZILA U ŽS BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 241 PRAVILNIKA O ODRŽAVANjU ŽELjEZNIČKIH VOZILA U ŽS BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 243 PRAVILNIKA ZA VUČU VOZOVA NA PRUGAMA ŽS BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 251 PRAVILNIKA TEHNIČKE KOLSKE DJELATNOSTI
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 258 PRAVILNIKA O NjEZI ŽELjEZNIČKIH KOLA I MOTORNIH VOZOVA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 309 PRAVILNIKA O HEMIJSKOM SUZBIJANjU VEGETACIJE NA PRUGAMA ŽS BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 311 PRAVILNIKA ZA TERMIČKU OBRADU SKRETNIČKIH DIJELOVA I KRAJEVA ŠINA ZA IZOLOVANE SASTAVE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 312 PRAVILNIKA O IZOLOVANIM SASTAVIMA ŠINA U GORNjEM STROJU ŽELjEZNIČKIH PRUGA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 314 PRAVILNIKA O ODRŽAVANjU GORNjEG STROJA PRUGA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 315 PRAVILNIKA O ODRŽAVANjU DONjEG STROJA PRUGA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 316 PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ODREĐIVANjE VELIČINA OPTEREĆENjA I KATEGORIZACIJU ŽELjEZNIČKIH MOSTOVA, PROPUSTA I OSTALIH OBJEKATA NA ŽELjEZNIČKIM PRUGAMA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 317 PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANjE, GRAĐENjE, REKONSTRUKCIJU I SANACIJU ŽELjEZNIČKIH MOSTOVA I PROPUSTA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 321 PRAVILNIKA O MJERAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA I BEZBJEDNOSTI RADNIKA PRI IZVOĐENjU RADOVA NA PRUZI
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 322 PRAVILNIKA O NAČINU UKRŠTANjA ŽELjEZNIČKE PRUGE I PUTA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 413C PRAVILNIKA O POSEBNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OPREMANjE STANICA ELEKTRONSKIM SIGNALNO-SIGURNOSNIM UREĐAJIMA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 645 PRAVILNIKA O RADNIM MJESTIMA RADNIKA IZVRŠNE SLUŽBE NA ŽS U BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 652 PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjEM REDU U ŽELjEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 657 PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA PROVJERAVANjE PSIHIČKE I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ŽELjEZNIČKIH RADNIKA PRIJE NjIHOVOG STUPANjA NA RAD I U TOKU RADA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA 659 PRAVILNIKA O RADU U SMJENAMA VOZNOG I STANIČNOG OSOBLjA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA 413A O ŽELjEZNIČKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ MREŽI U ŽS BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA 413B O SIGNALNO-SIGURNOSNOJ MREŽI U ŽS BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZRADI REDA VOŽNjE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENjU ELEKTROENERGETSKOG PODSISTEMA U ŽELjEZNIČKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANjU ELEKTROENERGETSKOG PODSISTEMA U ŽELjEZNIČKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANjU PARNIH LOKOMOTIVA ŠIRINE KOLOSIJEKA 1435 MM
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA PRI OZBILjNIM NESREĆAMA, NESREĆAMA I INCIDENTIMA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRENOSU PODATAKA O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA I O VOĐENjU EVIDENCIJE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA SAOBRAĆAJNOG PRAVILNIKA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA SIGNALNOG PRAVILNIKA