Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Registar službenih glasila

Službeni glasnik BiH | br. 2 od 10/01/2017


 • ODLUKA O DODJELI GRANT SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA AKTIVNOSTI PREMA ISELjENIŠTVU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NOVČANOJ NAKNADI ZA RAD U NADZORNOM ODBORU ZAVODA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE - U IZGRADNjI
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVJETODAVNOG VIJEĆA ZA AKREDITOVANjE
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 02-02-2-629-134/16
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 02-02-2-629-135/16
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 02-02-2-629-136/16
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 02-02-2-629-137/16
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 03-02-2-629-131/16
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 03-02-2-629-132/16
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 03-02-2-629-138/16
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 03-02-2-629-139/16
 • ODLUKA O INTERVENTNOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE, BROJ: 04-02-2-629-133/16
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU VIŠEGODIŠNjEG PROJEKTA "PROJEKAT ZA OSIGURANjE NASTAVKA POSLOVANjA SISTEMA NAKON PADA UZROKOVANOG KATASTROFOM - USPOSTAVLjANjE PLANA ZA OSIGURANjE NASTAVKA POSLOVANjA SISTEMA NAKON PADA UZROKOVANOG KATASTROFOM"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADA ZA PRUŽANjE USLUGA PRILAZNE I AERODROMSKE KONTROLE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA NA MEĐUNARODNIM VAZDUŠNIM LUKAMA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU ČLANOVA STALNE DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU SAVJETA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANjE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I MINIMALNIM ZAŠTITNIM ELEMENTIMA PASOŠA, DIPLOMATSKOG I SLUŽBENOG PASOŠA
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP 2560/14