Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH

Službene novine FBiH

br. 62 оd 16/08/2017

 • ZAKLjUČAK, BROJ: 05-26-2-013-56-II/14
 • KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BIH U JULU/SRPNjU 2017. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA PRODAJU NEKRETNINE UPISANE U ZK UL. BR. 961 KO "PIJAVICE" NA K.Č. 780/6 "DOLABIJE" EKONOMSKO DVORIŠTE SA BETONAROM I K.Č. BR. 780/8 "DOLABIJE" GRADILIŠTE I ZALOŽENE PO UGOVORU O KREDITU BROJ ERI-12-12-0063-VII/14 OD 06.01.2014. GODINE PRIVREDNOM DRUŠTVU HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI PRIVREDNOM DRUŠTVU JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO ZA DODJELU SPONZORSKOG UGOVORA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA RADNIKE KONFEKCIJE "BORAC" D.D. TRAVNIK, KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU
 • ODLUKA O PONIŠTENjU ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR ČLANOVA KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRVOSTEPENE DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA VOĐENjE DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZBOG POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI NAMJEŠTENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANjA BORACA
 • RJEŠENjE O OBRAZOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA PREGLED I DAVANjE PRIJEDLOGA ZA SAGLASNOST NA LOVNOPRIVREDNU OSNOVU ZA LOVIŠTE "LIPNIK"
 • RJEŠENjE O OBRAZOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA PREGLED I DAVANjE PRIJEDLOGA ZA SAGLASNOST NA LOVNOPRIVREDNU OSNOVU ZA LOVIŠTE "RAKOVICA-HRASNICA"
 • RJEŠENjE O OBRAZOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA PREGLED I DAVANjE PRIJEDLOGA ZA SAGLASNOST NA LOVNOPRIVREDNU OSNOVU ZA LOVIŠTE "CRNA RIJEKA-PRESJENICA-RAKITNICA"
 • RJEŠENjE, BROJ: 01-26-3-027-50-II/16
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JUNI/LIPANj 2017. GODINE
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JUNI/LIPANj 2017. GODINE