Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 3 оd 18/01/2018


 • ODLUKA O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O OSNIVANjU OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TRNOVO
 • BUDžET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018. GODINU
 • BUDžET OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • BUDžET OPĆINE TRNOVO ZA 2018. GODINU
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-37182-2.1/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-37182-2.2/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-37182-2.3/17
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-49-684/17
 • ODLUKA O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI, BROJ: 02-49-671/17
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO I RASPOREDU POSLOVNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE TRNOVO ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA OPĆINE TRNOVO ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI GODIŠNjEG PAUŠALNOG POREZA NA IMOVINU NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 2018-2022
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANjU UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA U STANjU SOCIJALNE POTREBE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANjA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDžA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA "KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELjSKOG STARANjA"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU ŽELjEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU MUZEJ SARAJEVA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ZAIM KOLAR"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "OSMAN NAKAŠ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "PODLUGOVI"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "HAŠIM SPAHIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU PETA OSNOVNA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SEDMA OSNOVNA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANjA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU CENTAR ZA KULTURU KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KJU "DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLjETNIKE"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KŠC - OSNOVNA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KŠC - SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI I FILMSKI FESTIVAL
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO FINANSIJA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "6. MART"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "ALIJA NAMETAK"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV SKARIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LjUBUŠAK"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "NAFIJA SARAJLIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "SREDNjE"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KAIMIJA"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OŠ "ZAJKO DELIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OŠ "ISAK SAMOKOVLIJA" SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA PETA GIMNAZIJA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA PRVA GIMNAZIJA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SREDNjA POSLOVNO-KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA, SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SREDNjA ŠKOLA POLjOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLU. DJELATNOSTI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SŠC "HADžIĆI" HADžIĆI
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "SOLARIS "
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "SOLARIS"
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 2018-2022. GODINA
 • ODLUKA O PROVOĐENjU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "POSLOVNO-SPORTSKI CENTAR TRNOVO"
 • ODLUKA O USVAJANjU URBANISTIČKOG PROJEKTA "POSLOVNO-SPORTSKI CENTAR TRNOVO"
 • ODLUKA O USPOSTAVI REGISTRA BUDžETSKIH KORISNIKA OPĆINE TRNOVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HRASNO"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA NOVEMBAR/STUDENI 2017. GODINE
 • CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921