Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik RS | br. 43 оd 22/05/2018


 • ZAKLjUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U RJEŠENjU O DOPUNI RJEŠENjA O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE ČELINAC DONjI, OPŠTINA ČELINAC, BROJ: 21.04/951-607/17, OD 5.3.2018. GODINE
 • ZAKLjUČCI U VEZI SA RAZMATRANjEM STANjA BEZBJEDNOSTI U BANjALUCI I REPUBLICI SRPSKOJ - "PRAVDA ZA DAVIDA - PRAVDA ZA SVE"
 • NAREDBA O IZMJENAMA NAREDBE O UPLAĆIVANjU ODREĐENIH PRIHODA BUDžETA REPUBLIKE, OPŠTINA I GRADOVA I FONDOVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA, BROJ: 04/1-012-2-1096/18
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU VRIJEDNOSTI IMOVINE, OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I UTVRĐIVANjU VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLjANjA IZVJEŠTAJA KOJE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND DOSTAVLjAJU AGENCIJI ZA OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI TRGOVINE I SNABDIJEVANjA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 01-126-11/18/R-77-95
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JU NARODNA BIBLIOTEKA ISTOČNI STARI GRAD
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU NARODNA BIBLIOTEKA BERKOVIĆI
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE BANjA LUKA 6, GRAD BANjA LUKA, BROJ: 21.04/951-1718/17
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE GRADIŠKA 1, OPŠTINA GRADIŠKA, BROJ: 21.04/951-2247/17
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE ŽARKOVINA, OPŠTINA TESLIĆ, BROJ: 21.04/951-824/17
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE KASINDO, OPŠTINA ISTOČNA ILIDžA, BROJ: 21.04/951-1580/17
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA DIO KATASTARSKE OPŠTINE RATKOVAC, OPŠTINA PRNjAVOR, BROJ: 21.04/951-1474/17
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI DIREKTORA JU NARODNA BIBLIOTEKA ISTOČNI STARI GRAD
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU NARODNA BIBLIOTEKA BERKOVIĆI
 • RJEŠENjE PO ZAHTJEVU ZA POKRETANjE POSTUPKA PRIVREDNOG SUBJEKTA "TELEMACH" D.O.O SARAJEVO PROTIV PRIVREDNOG SUBJEKTA "BABIĆ" D.O.O. JABLANICA I PRIVREDNOG SUBJEKTA "BH TELEKOM" (BH TELECOM) D.D. SARAJEVO
 • RJEŠENjE, BROJ: 01-UP-51-104-4/18
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921