Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 19 оd 18/05/2018

 • KOEFICIJENTI RASTA POTROŠAČKIH CIJENA U BRČKO DISTRIKTU BIH U JANUARU I FEBRUARU 2018. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA GRANTOVA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH, BROJ: 01.8-02-0683/17
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA GRANTOVA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH, BROJ: 01.1-02-235/17
 • ODLUKA O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA GRANTOVA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA GRANTOVA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O NAČINU IZRAŽAVANjA STAVOVA PREDSTAVNIKA VLADE I ORGANA JAVNE UPRAVE IMENOVANIH U RADNA TIJELA NA DRŽAVNOM NIVOU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJE GRANTOVA NEPROFITNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA ZA 2018.GODINU U ODJELjENjU ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE - PODODJELjENjE ZA PODRŠKU MJESNIM ZAJEDNICAMA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA, PRVI DIO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 3. 2018. GODINE U KABINETU GRADONAČELNIKA - II. DIO
 • ODLUKA O USVAJANjU GLAVNOG OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, NAČINU, VREMENU I USLOVIMA POLAGANjA MATURSKOG ISPITA U JU GIMNAZIJA "VASO PELAGIĆ" BRČKO, BROJ: 02-000100/14
 • PROGRAM UTVRĐIVANjA USKLAĐENOSTI KVALITETA TEČNIH NAFTNIH GORIVA
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA ZA PERIOD 1. 1. DO 31. 12. 2018. GODINE U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BIH
 • SAOPŠTENjE O PROSJEČNOJ NETO I BRUTO PLATI ZAPOSLENIH U BRČKO DISTRIKTU BIH ZA JANUAR I FEBRUAR 2018. GODINE
 • UPUTSTVO O PRIMJENI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENjA REGISTRA TESTAMENATA I DRUGIH NASLjEDNOPRAVNIH POSLOVA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921