Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 15 оd 12/04/2018


 • ZAKLjUČAK BROJ 01-23-761/18
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O UPOTREBI GRBA I ZASTAVE KANTONA SARAJEVO
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PEČATU KANTONA SARAJEVO
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 01.01.2017 - 31.12.2017. GODINE
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA PERIOD 01.01. DO 31.01.2017. GODINE
 • IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17147/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17148/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17150/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17151/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17152/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17153/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17154/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17155/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KATNONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17149/18
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O PROGLAŠENjU POČASNOG GRAĐANINA KANTONA SARAJEVO, BROJ: 01-05-17146/18
 • ODLUKA O DAVANjU IMENA GORNjOJ STANICI "TREBEVIĆKE ŽIČARE" RAMO BIBER
 • ODLUKA O DAVANjU MIŠLjENjA I SAGLASNOSTI KANTONU SARAJEVO NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
 • ODLUKA O DAVANjU MIŠLjENjA I SAGLASNOSTI KANTONU SARAJEVO NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ČISTOĆI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PROGRAMA OBUKE I OSPOSOBLjAVANjA SPASILACA NA VODI NA UREĐENIM KUPALIŠTIMA
 • ODLUKA O DODJELI NAGRADE "SARAJEVSKA PAHULjICA"
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KULTURU I SPORT
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA, NAČINU, KRITERIJIMA I IZNOSU SREDSTAVA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA I DOMAĆINSTVIMA SA PODRUČJA OPĆINE NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA, SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjA I ADMINISTRATIVNA PITANjA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ILIJAŠ, BROJ: 01/1-02-854-14/16
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I ODRŽAVANjE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVE IZ STAMBENE OBLASTI OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O NAZIVIMA POSLOVNIH ZONA, ULICA I TRGOVA U OKVIRU ZAKONOM ODREĐENIH NASELjA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA
 • ODLUKA O OBLIKU I IZGLEDU PRIZNANjA ZA NAJBOLjU MJESNU ZAJEDNICU I SAVJET MJESNE ZAJEDNICE
 • ODLUKA O ODLAGANjU IZBORA U MJESNIM ZAJEDNICAMA I PRODUŽENjU MANDATA ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU UDRUŽENjU VETERANA ODREDA POLICIJE "BOSNA" FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU PROGRAMA OBILjEŽAVANjA DANA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "EDHEM MULABDIĆ" SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA PRVA BOŠNjAČKA GIMNAZIJA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "NEDžAD IBRIŠIMOVIĆ" ILIJAŠ
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE-ČEKALUŠA" (BOLNIČKA ULICA, K.Č. BROJ 93/3, K.O. SARAJEVO IV)
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "LUŽANI"
 • ODLUKA O PRIHVATANjU PONUDE "ADRIA PLUS" D.O.O. MAKARSKA, REPUBLIKA HRVATSKA, ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O ZAKUPU ZEMLjIŠTA OPĆINE CENTAR SARAJEVO, KOJE SE NALAZI U TRPNjU, REPUBLIKA HRVATSKA
 • ODLUKA O PROVOĐENjU REGULACIONOG PLANA "BOJNIK II"
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVE IZ STAMBENE OBLASTI OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA KULTURU I SPORT
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O USTUPANjU PRAVA KORIŠTENjA NAD ZEMLjIŠTEM UDRUŽENjU SPORTSKA AKADEMIJA ILIJAŠ U SVRHU IZGRADNjE MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA SA UMJETNOM TRAVOM
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ČOBANIJA" ZA LOKALITET "POZORIŠNA KAFANA"- RESTORAN "DVA RIBARA"
 • ODLUKA O USVAJANjU REGULACIONOG PLANA "BOJNIK II"
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA - ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA - ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU POSTOJANjA JAVNOG INTERESA ZA OSNIVANjE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA U NASELjU STUP II (RADNI NAZIV: "JEDANAESTA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDžA)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE M2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2017. GODINI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 M2 KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNjI NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U 2017. GODINI, I VISINI NAKNADE ZA POGODNOST - RENTE, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
 • ODLUKU O PROVOĐENjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ČOBANIJA" - LOKALITET "POZORIŠNA KAFANA" - RESTORAN "DVA RIBARA"
 • PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANjA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANjA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
 • PROGRAM OBUKE I OSPOSOBLjAVANjA SPASILACA NA UREĐENIM KUPALIŠTIMA
 • RJEŠENjE, BROJ: U-36/17
 • RJEŠENjE, BROJ: U-38/17
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921