Kontaktirajte nas: +387 51 962 988 | redakcija@paragraf.ba

IZDANJA I PRETPLATA | Pravna baza Paragraf LEX / Šta dobijate pretplatom? / Isprobajte BESPLATNO / Opšti usloviPretplatom na pravnu bazu Paragraf Lex BA dobijate pristup njenom sadržaju sa bilo kog računara ili mobilnog telefona ili drugog uređaja na Android operativnom sistemu u svakom momentu 24 sata dnevno, kao i sve izmjene i dopune baze u trajanju od godinu dana od dana početka korišćenja (odnosno uplate po profakturi/zaključnici za pretplatu).

Pravna baza sadrži slijedeće dokumente:


 • Izvorne i prečišćene tekstove propisa
 • - Bosne i Hercegovine
 • - Republike Srpske
 • - Federacije Bosne i Hercegovine
 • Službena mišljenja
 • Sudsku praksu
 • Stranu sudsku praksu
 • Modele
 • Evropsko zakonodavstvo
 • Carinsku tarifu


Sljedeća tabela se odnosi na pretplatu na pravnu bazu Paragraf Lex BA za područje Bosnе i Hercegovinе/Republikе Srpskе. Ukoliko želite da se pretplatite na pravnu bazu, kontaktirajte nas na: +387 51 962 988* Na navedeni iznos se obračunava PDV u iznosu od 17%.

FORMULAR ZA PROFAKTURU


Izdanje:

Količina Cijena Vrijednost PDV
1 372 372 17%
Osnovica za PDV    372
PDV (17%)     63.24
Ukupno:
435.24 KM

  • Adresa:


  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • Telefon 1: +387 51 962 988
  • Telefon 2: +387 51 962 989
  • Telefon 3: +387 51 962 155
  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30