Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZDANJA I PRETPLATA | Pravna baza Paragraf LEX / Šta dobijate pretplatom? / Isprobajte BESPLATNO / Opšti uslovi


Paragraf Lex BA


Paragraf Lex BA je pravna baza koja služi za praćenje propisa, stavova državnih institucija u vezi sa primjenom propisa u praksi, sudske prakse, modela akata, kao i Carinske tarife. Ukratko, za sistematizovan pristup najvažnijim elementima pravnog sistema, čime se omogućava pravno-sigurno poslovno okruženje.

 • Pretplatom na bazu dobijate više proizvoda za istu cijenu: pravnu bazu sa registrom propisa, službena mišljenja, sudsku praksu, modele i Carinsku tarifu.

 • Obezbijeđena vam je dnevna ažurnost a kroz nju i potpuna pravna sigurnost. Na raspolaganju su vam prečišćeni tekstovi propisa, kako važećih tako i prethodnih verzija, ali i međusobna povezanost dokumenata, kao i njihov paralelni prikaz kroz relacije.

 • Pored svega navedenog ističemo krajnju profesionalnost i ljubaznost zaposlenih u kompaniji Paragraf, vrhunski kvalitet kao i postprodajni servis koji obuhvata besplatnu obuku i tehničku podršku.


Ukratko, za sistematizovan pristup najvažnijim elementima pravnog sistema, čime se omogućava pravno-sigurno poslovno okruženje.

Pravna baza Paragraf Lex BA


U prilog tome je i činjenica da se Paragraf Lex BA redovno svakodnevno dopunjava propisima koji se objavljuju u službenim glasilima na nivou cijele BiH, a obuhvata međunarodne ugovore, državne i entitetske propise.

Sudska praksa


Pored propisa, baza se svakodnevno ažurira aktuelnom sudskom praksom najviših sudskih instanci Bosne i Hercegovine. U pitanju su odluke Ustavnih sudova BiH, RS, FBiH, odluke Vrhovnih sudova na nivou entiteta, ali i odluke mnogih drugih sudova.


Strana sudska praksa


Osim domaće, baza sadrži i stranu sudsku praksu, tj. sve odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Bosne i Hercegovine.

Službena mišljenja


Tumačenju i primjeni propisa svakako doprinose i službena mišljenja ministarstava i drugih institucija, kako na državnom, tako i na entitetskom nivou.


Modeli akata


Među tipovima dokumenata koji su zastupljeni u bazi nalaze se i modeli akata iz raznih oblasti. Svi ugovori, opšti akti, sudski podnesci i drugi modeli su editabilni i mogu se popunjavati ili mijenjati, pri čemu je ova opcija omogućena kako na ćirilici tako i na latinici.

Evropsko zakonodavstvo


Dokumenti sadržani u evropskom zakonodavstvu i drugim stranim pravima omogućavaju korisnicima upoznavanje sa značajnim propisima Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope.

Carinska tarifa


I najzad, među tipovima dokumenata zastupljena je i Carinska tarifa sistematizovana po glavama i odeljcima sa detaljnim prikazom svih tarifnih brojeva.


Kako biste se lično uvjerili u kvalitet našeg proizvoda predlažemo besplatnu prezentaciju pravne baze od strane naših stručnih promotera u Vašim prostorijama, u vrijeme koje Vama odgovara.
  • Adresa:


  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921