Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex!


Pozivamo sve zainteresovane subjekte registrovane u Bosni i Hercegovini i entitetima da se prijave za besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex BA.


U pravnoj bazi naći ćete: propise i službena glasila svih nivoa, sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora i drugih akata, Carinsku tarifu, evropsko zakonodavstvo.


Potrebno je samo da nam se javite na broj telefona: +387 51 962 988 ili popunite formular ispod:

Formular za prijavu
Kontakt informacije


Sarajevo

+387 64 4600-918

Banja Luka

+387 51 962 988

Bijeljina

+387 64 4600-917

  • Adresa:


  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921