Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BANKAMA OBUSTAVLJEN STALNI PRISTUP INFORMACIJAMA

13.09.2017.


Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH obustavila je stalni pristup informacijama sadržanim u elektronskim evidencijama ove agencije svim pravnim licima - bankama i mikrokreditnim organizacijama - sa kojima ima zaključen sporazum.

IDDEEA je postupila prema rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

"Ovim je bez odlaganja izvršena naložena upravna mjera nadležnog inspekcijskog organa, o čemu će IDDEEA obavijestiti i Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH", saopšteno je iz IDDEEA.

Podzakonski akt kojim je pravnim licima - bankama i mikrokreditnim organizacijama - omogućen stalni pristup podacima sadržanim u evidencijama IDDEEA donio je u prethodnom periodu tadašnji direktora IDDEEA, na osnovu saglasnosti Savjeta ministara 2009. godine.

Trenutni menadžment IDDEEA će preduzeti sve neophodne formalno pravne aktivnosti i osigurati da se elektronski servisi IDDEEA koriste isključivo uz poštovanje Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 56/2008) i Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.), uključujući izdavanje podataka iz elektronskih evidencija IDDEEA svim pravnim licima, navode u ovoj agenciji.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 12.09.2017.