Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZVJEŠTAJ O RADU TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE U 2016. GODINI: Tužilaštva imala 10.823 prijave, od kojih je 8.481 riješena

Glavni republički javni tužilac Mahmut Švraka rekao je da je kaznena politika prema izvršiocima krivičnih djela i dalje blaga, te da se ta praksa sudova mora mijenjati. Obrazlažući Izvještaj o radu tužilaštava Republike Srpske u 2016. godini, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Švraka je rekao da su tužilaštva u prošloj godini imala 10.823 prijave, od kojih je 8.481 riješena. On je dodao da su na kraju izvještajnog perioda ostale neriješene 2.342 prijave, što predstavlja određeni pad u odnosu na prethodne dvije godine.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima i Zakona o vodama. Nastavak sjednice 4. aprila 2017. godine

Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila Prijedlog Deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske, čiji je predlagač narodni poslanik Vukota Govedarica. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima

Više

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o prevozu u drumskom saobraćaju RS, o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, o opštoj bezbjednosti proizvoda u RS, usvojen Nacrt strategije razvoja kulture RS 2017-2022.

Vlada Republike Srpske, na 118. sjednici održanoj u Banjoj Luci, utvrdila je Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske. Ovim zakonom uređuju se uslovi za vršenje prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju kao javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe i način vršenja prevoza

Više

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za poljoprivredu"

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom FBiH za 2017. Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu 65.700.000 KM.

Više

U PRIPREMI PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BIH

U sljedeće dvije sedmice trebalo bi da bude usaglašen Prijedlog zakona o sanaciji dugovanja zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, nakon čega bi se taj ključni zakon našao u parlamentarnoj proceduri. Ovo zakonsko rješenje će ići u pravcu otpisa zateznih kamata, a zatim će se tražiti rješenje za sanaciju ostatka duga. Procjenjuje se da zdravstvene ustanove državi duguju oko 400 mil KM po raznim osnovama, a najveći dio tog duga odnosi se na zatezne kamate.

Više
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III, 81108 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon 1: +382 20 240-056
  • Fax: +382 20 240-057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vrijeme:


  • Ponedeljak - petak
  • 7:30 - 15:30