Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

REFORMA PRAVOSUĐA: Bijeg i nepoznata adresa stranaka u postupku zakočili 3.800 predmeta

Broj sudskih predmeta u BiH koji završavaju u ćorsokaku zbog nedostupnosti stranaka u postupku i bijega osumnjičenih za krivična djela sve je veći, a to potvrđuje podatak da je 2016. godine evidentirano gotovo 4.000 takvih slučajeva koji ne mogu da budu riješeni.

Više

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog Krivičnog zakonika RS, Prijedlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, Prijedlog zakona o poreskom sistemu RS, Prijedlog zakona o Nacionalnom parku "Drina", Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima RS, donijeta Uredba o termičkom tretmanu otpada

Vlada Republike Srpske donijela je, na 126. sjednici, u Banjaluci, Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnostima na opštinu Teslić, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu koje je dodijeljeno raseljenom stanovništvu i povratnicima radi izgradnje individualnih stambenih objekata.

Više

ZAKONI O AKCIZAMA I BANKARSTVU VAŽNI ELEMENTI REFORMSKE AGENDE

Zakoni o akcizama i bankarstvu su važni elementi Reformske agende i uslovi neophodni za aranžman s MMF-om, kao i za finansiranje velikih infrastrukturnih projekata širom BiH od EBRD-a i drugih finansijskih institucija, rečeno je u Delegaciji EU u BiH.

Više

USVOJEN ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU KS: Skraćeni svi rokovi, uvodi se jednošalterski sistem

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su Zakon o prostornom uređenju, koji se odnosi na pripremu i usvajanje planske dokumentacije, a čime je predviđena i razrađena mogućnost usvajanja planskih dokumenata po skraćenoj proceduri i time ukinuta dosadašnja praksa njihove korekcije.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA: Rok za sugestije na Nacrt zakona sedam dana

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava stručnu i zainteresovnu javnost da je urađen Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Više
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III, 81108 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon 1: +382 20 240-056
  • Fax: +382 20 240-057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vrijeme:


  • Ponedeljak - petak
  • 7:30 - 15:30